vote

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογική αναμέτρηση της 26ης Μαΐου έχει ήδη ξεκινήσει. Τα στρατόπεδα των υποψηφίων στον Δήμο Θερμαϊκού και όχι μόνον, είναι σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμάζονται πυρετωδώς για την «μάχη» της κάλπης. Το ενδιαφέρον στρέφεται για την εβδομάδα προ των εκλογών, στις κεντρικές ομιλίες των υποψηφίων, που παρουσιάζουν μια επιπλέον ιδιαιτερότητα.

Πιθανώς να δούμε φαινόμενα δύο ή ακόμη και τριών συνδυασμών να θέλουν να πραγματοποιήσουν κεντρικές ομιλίες στην ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο σίγουρα θα αποτελέσει αντικείμενο αντιπαράθεσης και σημείο τριβής μεταξύ των συνδυασμών.  Πρέπει να λάβουμε σαφώς υπ όψιν μας ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές η αντιπαράθεση θα οξύνεται και κάτι τέτοιο μπορεί να πυροδοτήσει αντεγκλήσεις οι οποίες δεν ωφελούν κανέναν και πρωτίστως την δημοκρατία. Το σίγουρο είναι ότι θα προκαλέσει την δυσφορία πολλών ψηφοφόρων που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ταυτόχρονες ομιλίες και των υποψηφίων, ώστε να βγάλουν και μόνοι τους τα τελικά συμπεράσματα πριν την κάλπη.

Οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας στην οποία επισφραγίζεται η βούληση των πολιτών, πόσο μάλλον δε, οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πέρα όμως από τα νόμιμα της προεκλογικής διαδικασίας και όσα την διέπουν, υπάρχουν και τα ηθικά. Στην ουσία, η ηθική αφορά το πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος. Συνηθίζεται να πιστεύεται ότι το νόμιμο είναι και ηθικό. Οι νόμοι θέλουμε να πιστεύουμε πως αντικατοπτρίζουν τις ηθικές μας αρχές. Ωστόσο, οι νόμοι είναι ”ηθικοί” όταν να μας υπαγορεύουν τις ηθικές μας αρχές; Άρα οι νόμοι και η ηθική δεν είναι απαραίτητο ότι ταυτίζονται. Όταν συγκρούονται όμως οι νόμοι με την ηθική, τι γίνεται; ποιο προέχει αλλά και ποιο είναι πιο σημαντικό για μας;

Η μήπως με «σημαία» την νομιμότητα και την εφαρμογή κατά γράμμα του νόμου, η ηθική, ο σεβασμός και ο διάλογος είναι έννοιες που περισσεύουν;

Το θέμα αυτό όμως δεν αφορά μόνο τους θεσμούς, αλλά στην ουσία στρέφεται και προς τους ψηφοφόρους που καλούνται να αναδείξουν σε λίγες ημέρες την νέα δημοτική αρχή του τόπου. Γιατί δύο ομιλίες κατά σειρά το ίδιο απόγευμα είναι μάλλον πολλές για έναν πολίτη που θα πρέπει να επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να μπορέσει να τις παρακολουθήσει ώστε να μπορέσει τελικά να επιλέξει. Πόσο μάλλον την ίδια ώρα. Πως θα υπηρετήσουν κάποιοι τους θεσμούς που οι ίδιοι δεν σέβονται; Μπορεί να αγνοούν λοιπόν θεσμούς και πολίτες, ωστόσο ξεχνούν επίσης, ότι ο κόσμος έχει και γνώση και κρίση για τα τεκταινόμενα.

Θεωρούμε πως σε ένα Δήμο η ηθική, ο σεβασμός και η νομιμότητα είναι αλληλένδετα. Όταν απουσιάζει κάποιο στοιχείο από αυτό το τρίπτυχο, τότε η διακυβέρνηση του Δήμου χωλαίνει.

Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σύνεση, σεβασμός, ηθική ,αυτοσυγκράτηση και ΔΙΑΛΟΓΟΣ. Όλα τα υπόλοιπα αφήνονται στην κρίση των δημοτών, που παρακολουθούν το τι γίνεται και είναι αυτοί που θα επιλέξουν τελικά ποιοι είναι οι καταλληλότεροι για να τους εκπροσωπήσουν.

Τι προβλέπει η νομοθεσία:

Σχετικά με τα θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά τις προεκλογικές ομιλίες των συνδυασμών σε ανοικτό χώρο, αναφέρεται η από 7.4.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ) με Αριθμό 1025/15/63-β όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 851.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω Κ.Υ.Α. προβλέπεται:

Σειρά προτεραιότητας προεκλογικών ομιλιών σε ανοικτό χώρο

1. Οι προεκλογικές ομιλίες σε ανοικτό χώρο πραγματοποιούνται, κατόπιν εγκρίσεως της αστυνομικής αρχής, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στο οικείο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Εφόσον η ομιλία πρόκειται να γίνει από εξώστες οικοδομών ή ειδικές εξέδρες ή άλλες κατασκευές ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ο ενδιαφερόμενος συνυποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κατασκευών και η ασφάλεια του χώρου και των εγκαταστάσεων. Η αστυνομική αρχή δύναται να ζητεί και την υποβολή, πριν από την πραγματοποίηση της ομιλίας, βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου, ότι ελήφθησαν τα προαναφερόμενα μέτρα.
3. Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των αιτήσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεως για πραγματοποίηση προεκλογικής ομιλίας στον ίδιο τόπο και χρόνο ή σε εγγύς μεταξύ τους τόπο και χρόνο (αποστάσεις μικρότερες από αυτές που αναφέρονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας), η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου.
4. Η αστυνομική αρχή εγκρίνει την πραγματοποίηση της προεκλογικής ομιλίας, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις.
5. Η πράξη εγκρίσεως συντάσσεται επί του σώματος της αίτησης, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 5
Απαγορεύσεις – Προσφυγές
1. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση προεκλογικών συγκεντρώσεων και ομιλιών την προηγούμενη και κατά την ημέρα των εκλογών.
2. Κατά των αποφάσεων των αστυνομικών αρχών που αφορούν τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως εκλογικών κέντρων και την έγκριση πραγματοποίησης προεκλογικών ομιλιών, καθώς και τα λοιπά θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την αμφισβήτηση της ενέργειας της αρχής.

Μπορείτε να δείτε ή κατεβάσετε την υπ Αριθμ. 1025/15/63-β – ΦΕΚ Β 851 – 07.04.2014 Κ.Υ.Α πατώντας εδώ.

Προηγούμενο άρθροΔημήτρης Καπλάνης: Δίπολο συνεργασίας και στην υπόθεση των LED στον Δήμο Θερμαϊκού
Επόμενο άρθροΑδιανόητο το περιστατικό που συνέβη στο αμαξοστάσιο του Μετρό στην Πυλαία
Σύλλογοι και Φορείς, Παρατάξεις, του Δήμου Θερμαϊκού από Αγγελοχώρι | Αγία Τριάδα | Επανομή | Κερασιά | Μεσημέρι | Νέα Μηχανιώνα | Νέοι Επιβάτες | Περαία μπορούν να μας στέλνουν στο [email protected] τις δραστηριότητες που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν καθώς και δελτία τύπου ή ανακοινώσεις ή άρθρα που αφορούν τον ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ προκειμένου να ενημερώσουμε τους επισκέπτες της ηλεκτρονικής μας σελίδας ΖΩ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here